DATA GEDREVEN WERKEN

Data is tegenwoordig waardevoller dan ooit tevoren. Naarmate het datavolume, de variëteit en de snelheid toenemen, neemt ook het vermogen toe van de organisatie om er gebruik van te maken. Het is belangrijk dat analyses, middelen én vaardigheden niet beperkt blijven tot één afdeling; iedereen, van verkoop tot marketing en van IT tot financiën, moet de voordelen ervan zien en deze ook benutten. Om tot een verantwoord datagebruik te komen, maar ook om te bepalen hoe datagedreven uw organisatie is, kan MagnaVersum u op weg helpen.

 

DATA COMPETENCE SCAN

Met de Data Competence Scan inventariseert MagnaVersum samen met u, op basis van een vooraf gedefinieerde vragen, waar de organisatie staat op de ladder van data volwassenheid, het gaat hierbij dan zowel om organisatorische als technische vaardigheden. Aan de hand van uw verwachtingen en onze bevindingen zullen wij u in een adviesrapport duidelijke aanbevelingen doen om een breed gedragen data gedreven organisatie te worden. Uiteraard helder en duidelijk onderbouwd qua oplossingen en te realiseren verbeteringen.

 

De Data Driven Maturity Scan (Competence Scan) bestaat uit drie onderdelen:

  • Analyse van de huidige BI-organisatie (ambitie, vaardigheden, mindset, mate van gebruik e.d.)
  • Analyse van de BI-systemen en beschikbare tools
  • Analyse van de gebruikte dashboards/KPI’s

 

DATA MANAGEMENT PLATFORM

Om een data gedreven organisatie goed te laten werken is het erg belangrijk om deze data op een uniforme manier centraal te organiseren en dus ook centraal de regie in handen te houden. Wij noemen dit een Data Management Platform. Op zo’n platform is beveiliging en veiligheid van alle data op één punt geregeld.

 

WAAROM KIEZEN VOOR EEN DATA MANAGEMENT PLATFORM

Het antwoord hierop is natuurlijk afhankelijk van de aard van de organisatie want dit kan onderling erg van elkaar verschillen. We zetten een aantal afwegingen die organisaties maken voor u op een rij:

  • Keuze tussen centrale of decentrale beveiliging
  • Keuze op het gebied van snelheid; ontsluiten meerdere databronnen versus capaciteit
  • Verminderen van werkdruk en keuze voor rol van IT afdeling
  • Kosten versus baten

Wilt u ook beter data gedreven werken door uw BI zelf te managen? En wilt u alles goed ingeregeld hebben met een goed data management platform? De consultants van MagnaVersum kunnen u er alles over vertellen.