Call2Solutions

Meer levens redden door proces-optimalisatie in de acute zorgketen tussen 112-meldingen en interventie.

De Call2Solutions zijn oorspronkelijk ontwikkeld door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in samenwerking met specialisten van NWZiekenhuisgroep en Westfriesgasthuis, met bijdragen van TraumaNet AMC, Netwerk Acute Zorg VU en afdeling cardiologie AMC.

Call2Solutions

Categorie :BI & Analytics

Release :16 Januari 2018

Link :www.vrnhn.nl

Klant :Veiligheidsregio NHN

Call2Balloon

Met de procesomtimalisatie bij een hartinfarct is er een tijdsbesparing van 20 minuten bereikt van Call (112 melding) tot Balloon (dotteren).

Call2Knife

Met Call2Knife wordt de tijd per processtap van een ongeval en spoedinterventie visueel inzichtelijk gemaakt. Alle betrokken partijen kunnen zien waar zij zelf tijd kunnen winnen.

Call2Needle

Het Call2Needle dashboard is op maat gemaakt voor het inzicht in data vanaf het moment dat bij een herseninfarct de eerste klachten optreden, tot de behandeling plaatsvindt.

BI & Analytics met Qlik

De associatieve werking zorgt er voor dat het zicht van de gebruiker op alle relevante data blijft. Een query of een klik in een Qlik document toont alle geassocieerde data.