ONZEEVENTS

Data kwaliteit, veiligheid in gebruik, opslag, performance, cultuuromslag… het zijn allemaal zaken die u heeft overwogen voordat u daadwerkelijk de data gaat gebruiken. Het kan een complex traject zijn om in uw organisatie in te voeren. Neem daarom deel aan onze online events waarin we vooral opdrachtgevers aan het woord laten die vertellen hoe zij onze aanpak daadwerkelijk hebben ervaren en op welke manier de business intelligence en smart data analytics hebben bijgedragen aan de groei van de organisatie.
webinar data gedreven werken voor de non profit

webinar Qlik to Cloud | 26 mei

26 mei

Webinar data gedreven werken | business editie

20 april
webinar data gedreven werken voor de non profit

Webinar data gedreven werken | technische editie

22 april

Webinar scan je data in twee dagen

19 mei