Solvinx

SMART Dashboard, actueel inzicht in uw privacy administratie

SMART Dashboard een van de modules van het Solvinx platform van USoft maakt dit mogelijk. Hiermee heeft u direct en dynamisch inzicht uw actuele privacy administratie.

Solvinx

Categorie :BI & Analytics

Release :19 November 2018

Link :www.solvinx.com

Klant :USoft

Inzicht met rapportages

SMART PIA helpt u bij het realiseren van de AVG doelen, zoals het opzetten van een centraal verwerkingsregister en het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments.

Privacy cockpit

SMART Dashboard is de privacy cockpit waarmee uw organisatie direct eigen dashboards kan inzien en dit leidt tot waardecreatie met administratieve verlichting en bijsturing.

Real-time dashboards

Dynamisch inzicht in uw prestaties ten aanzien van privacy en veiligheid van gegevens. Managementinformatie is gemakkelijk en goed beveiligd te benaderen middels ODV4IT.

SMART Dashboard

Door het ontsluiten van uw data via SMART Dashboard heeft u direct op een eenvoudige manier actueel inzicht in risico’s, tekortkomingen & mitigerende maatregelen.