Uitdagingen

• Transformeren naar een datagedreven organisatie • Data centraal beheren, modelleren en voorbereiden om verschillende tools voor datavisualisatie, voorspellende analytics en AI te gebruiken • Compliance met de privacywetgeving

Oplossingen

• De organisatie koos voor het datamanagementplatform van TimeXtender. • Alle data wordt centraal beheerd op veilige wijze. • Er wordt voldaan aan AVG-privacywetgeving. • Nieuwe databronnen kunnen snel worden ontsloten wat extra flexibiliteit geeft bij veranderingen in de wetgeving. • Er is snel inzicht in de uitvoeringsstatus van toeslagen en uitkeringen.

Link

https://www.werkzaakrivierenland.nl

Klant

Werkzaak Rivierenland

WERKZAAK RIVIERENLAND 2021; DATA GEDREVEN WERKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

Mike van Breugel - Data Analist, Werkzaak Rivierenland

Mike van Breugel – Data Analist, Werkzaak Rivierenland

Opgericht in 2016 voor en door 8 gemeenten in de regio Rivierenland begeleidt Werkzaak Rivierenland werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkzaak Rivierenland voert in opdracht van 8 gemeenten in Nederland delen van de participatiewet uit. Ze biedt waar nodig inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Bij de organisatie staan het terugdringen van toegekende uitkeringen, het laten groeien van het aantal baanmatches en het vergroten van het aantal opdrachtgevers in Rivierenland centraal. Om dit te kunnen realiseren speelt informatievoorziening een belangrijke rol. Directeur en oprichter Elfriede Boer: “We wilden gelijk vanaf onze start in 2016 op gestructureerde wijze aan deze doelen werken. Het kunnen beschikken over dagelijkse, actuele stuurinformatie is hiervoor cruciaal.”

Van ‘hindsight’ naar ‘foresight’ met Qlik-dashboards

Werkzaak Rivierenland startte met het uitrollen van een aantal Qlik®-dashboards om de activiteiten van Werkzaak Rivierenland te verantwoorden naar de deelnemende gemeenten. Renee Janssen en Mike van Breugel business analisten vertellen: “Deze dashboards droegen zeker bij aan onze dagelijkse operatie. Maar ze gaven ons vooral inzicht in het verleden. We wilden meer met data gaan doen: van ‘hindsight’ naar ‘foresight’ ofwel van ‘informatie’ naar ‘optimalisatie’. Om dit te realiseren zijn we eind 2017 een samenwerking aangegaan met een strategische partner, MagnaVersum. Zij zijn ons gaan ondersteunen met een totaalpakket op het gebied van data en analytics. Van het leveren en implementeren van een modern datawarehouse tot het organiseren van workshops om onze ‘datageletterdheid’ te verhogen. Het einddoel: volledig datagedreven werken.”

Rick Ouwerkerk, Chief Business Officer bij MagnaVersum: “Wat we zagen bij Werkzaak Rivierenland zien we vaker. Er worden door organisaties voorzichtige stappen gezet om meer inzicht te krijgen in hun data door middel van dashboards. Dit is een goede eerste stap, maar op de lange termijn niet altijd even toekomstbestendig. Het besturen van een organisatie op een slimme, datagedreven manier vraagt eigenlijk om een stevige, flexibele fundering voor datamanagement én datavisualisatie, met tools zoals TimeXtender en Qlik. Daarnaast is het belangrijk om stappen te zetten richten een ‘cultuur van data’, waarbij mensen begrijpen wat het belang van data is en weten hoe ze data kunnen gebruiken bij hun dagelijkse werkzaamheden. Dit wilden we realiseren bij Werkzaak Rivierenland”.

Focus op datamanagement; uitrol TimeXtender

Eén van de belangrijkste stappen richting het einddoel, datagedreven werken, was de implementatie van een platform voor datamanagement, TimeXtender.  De business analist bij Werkzaak Rivierenland vertelt: “In 2018 zijn we begonnen met het inrichten van TimeXtender om onze datastructuren eenvoudiger te beheren. Voorheen deden we dit met tabellen in SQL. Dit was onoverzichtelijk en het was ingewikkeld om aanpassingen door te voeren. TimeXtender is een no code-platform voor datamanagement, waarbij het hele proces om data te ontsluiten, te modelleren en te beheren geautomatiseerd verloopt. Daarnaast zou de implementatie van TimeXtender nog talloze andere voordelen opleveren. Denk aan 10x snellere toegang tot data en het hebben van een stevige basis om later tools op het gebied van voorspellende analytics, AI en machine learning te gaan gebruiken. Last but not least is TimeXtender AVG-compliant, wat voor ons enorm belangrijk is omdat we omgaan met privacygevoelige informatie.”

TimeXtender doet zijn naam eer aan. TimeXtender bespaart ons veel tijd. We hebben 10x sneller toegang tot onze data en de datastromen zijn volledig geautomatiseerd. Dit betekent dat we meer tijd overhouden voor strategische werkzaamheden.” Mike van Breugel – Business analist, Werkzaak Rivierenland

“Een stevige datafundering begint met een enkel, geïntegreerd, platform waar alle bedrijfsgegevens worden beheerd en worden voorbereid voor datavisualisatie, geavanceerde analytics en artificial intelligence. Dit resulteert in enorme tijd- en kostenbesparingen voor organisaties en ondersteunt in het opzetten van een datagedreven onderneming die voldoet aan de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid en privacy. Om dit te realiseren werken we bij MagnaVersum samen met TimeXtender. TimeXtender levert bewezen technologie, gebouwd met de toekomst in het achterhoofd.Rick Ouwerkerk, Chief Business Officer bij MagnaVersum ”

Business intelligence & analytics in de praktijk

De strategische aanpak van MagnaVersum is juist gebleken. De business analist: “Sinds de implementatie van TimeXtender is business intelligence & analytics bij onze organisatie in een stroomversnelling geraakt. We kunnen veel sneller nieuwe databronnen ontsluiten en modelleren. Ook zijn we beter in staat als organisatie te reageren op onvoorziene omstandigheden. Zo hebben we binnen no-time kunnen aansluiten op de maatschappelijke situatie die door COVID19 is ontstaan. Er werden een aantal nieuwe regelingen in het leven geroepen die wij als organisatie voor de verschillende gemeentes moesten uitvoeren, zoals de TOZO-uitkering voor zelfstandig ondernemers. We beschikten in een dag over de juiste data om de status van alle aanvragen inzichtelijk te maken. In dit dashboard kunnen we onder meer zien hoeveel aanvragen er zijn geweest, hoeveel er nog openstaan, hoeveel verlengingen er zijn aangevraagd, wat de totale waarde is van de uitkeringen. De flexibiliteit van TimeXtender maakt dat we bijna alle denkbare databronnen kunnen koppelen en volgens een vaste, veilige structuur ontsluiten, modelleren en voorbereiden.”